​​​​©  2019 Interimförmedling

Adress: Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm

Tel: 08 157 157

Epost: info@interimformedling.se

  • Facebook App Icon
  • Google+ App Icon

VI ÄR EN HELT OBEROENDE KONSULTFÖRMEDLARE SOM ARBETAR MED INTERIMKONSULTER INOM BLAND ANNAT SÄLJ/MARKNAD, EKONOMI, MANAGEMENT, IT OCH HR

Välj inte EN leverantör
Genom vårt breda nätverk av interimsbolag, bemanningsföretag och fristående konsulter hjälper vi er hitta de bästa kandidaterna utifrån era behov.
Tel: 08-157 157

Snabb och effektiv hjälp när ni behöver ta in 

externa resurser

Ett urval av kompetenser vi tillhandahåller

Administrativ chef - Affärsjurist - Affärsområdeschef - Analyschef - AnbudschefApotekschef Avdelningschef - Bolagsjurist -Business Controller - Butikschef - CFO - Chefsjurist - Chefsläkare  Chefsjuksköterska -CIOController - COOCTODivisionschef - Driftschef - Ekonomiansvarig Ekonomichef - Ekonomikonsult - Ekonomipersonal - Enhetschef - Finanschef - Forskningschef  Försäljningschef - Förvaltningschef -Förändringsledare - GDPR specialist - Gruppchef - Hr-chef            Hr-direktör - Hr-manager - Hr-Strateg - Inköpare -  Inköpschef - It-chef - IT-konsult - Jurist                Key Account Manager - Kommundirektör - Kriminalvårdschef - Lagerchef  Logistikchef  - Läkare  Marknadschef - Mäklarchef - Områdeschef - Personalchef - Produktionschef - Projektchef  Projektekonom - Projektledare - Redovisningschef - Redovisningsekonom - Rektor - Riskchef Sektionschef - Sjukhusdirektör - Specialistkonsult - Tandläkare - Tandvårsklinikchef - Teamleader Upphandlingschef - VD - Webbprojektledare - Verksamhetschef - Verkstadschef - Vice-vd